Definition af LARS

International konsensusdefinition af lavt anterior resektionssyndrom

Lav anterior resektionssyndrom (LARS) er overvejende defineret som tarmdysfunktion efter rektal kirurgi for kræft, hvilket er skadeligt for livskvaliteten. Denne definition har tendens til ikke at egne sig til estimater af prævalens. Derudover kan grundlæggende symptomer, som patienter kan opleve, nødvendigvis ikke nødvendigvis opfanges når de bruger den validerede LARS-score, på trods af at værktøjet har værdifuld klinisk funktionalitet.

En international LARS-samarbejdsgruppe har udviklet en definition med direkte input fra et stort internationalt patientpanel, der sikrer, at vitale aspekter af patientens oplevelse er inkluderet. Gruppen konkluderede, at inkludering af disse erfaringer i et nyt værktøj til måling af LARS vil give mulighed for mere nøjagtig beskrivelse af symptomerne og derved muliggøre en mere præcis evaluering af behandlingsmetoder.

Du kan få adgang til hele artiklen nedenfor.

Brigitte Collins
Global Clinical Education Manager

Anbefalede artikler
Watford LARS pathway

Efter vendingen af en stomi er der en stigende bevidsthed om den høje forekomst af tarmdysfunktion hos patienter.

Qufora IrriSedo Flow

Qufora IrriSedo Flow er vores nyeste system til tarmirrigation med enkel og nem håndtering og en konus.