Nastreven van duurzaamheid

Onze missie is gericht op de menselijke gezondheid. We hebben een holistische benadering waarbij we verschillende aspecten in overweging nemen die verband houden met de gezondheid en het welzijn van onze klanten en eindgebruikers: patiëntentraject, producten, maatschappelijke waarde (gezondheidszorgeconomie), educatie, kwaliteit van leven en duurzaamheid, en ecologische voetafdruk.
 • We integreren onze duurzaamheidsambities in ons gevestigde productontwikkelingsproces. We hebben een cultuur van constante verbetering en het maakt deel uit van ons bedrijfs-DNA om nieuwe en verbeterde oplossingen voor onze klanten te blijven ontwikkelen. Door een duurzame dimensie aan dit proces toe te voegen, zullen we de waarde van onze producten en diensten verder verbeteren. Door voort te bouwen op bestaande structuren en werkwijzes zal deze nieuwe focus en ambitie eenvoudig worden geïmplementeerd en uitgevoerd.
 • We zullen de circulaire duurzaamheidsmentaliteit omarmen en het is onze ambitie om schone duurzame materialen te implementeren. Dit zal bijdragen aan een efficiënter gebruik van materialen en middelen in onze toekomstige producten, en productupgrades, zonder productkwaliteit, veiligheid of bruikbaarheid in gevaar te brengen.
Wat zijn onze ambities
 • We willen onze relaties en onze toewijding aan onze strategische leveranciers en fabrikanten versterken om de duurzame agenda te stimuleren
 • We willen onze leveranciers en fabrikanten helpen en aanmoedigen om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren
 • We willen ons richten op duurzame logistiek en transport om al het transport en de scheepvaart zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken
 • We willen het directe contact met de consument en de interactie vergroten
 • We willen de feedback van gebruikers verhogen
 • We willen het directe persoonlijke contact en de interactie met zorgverleners versterken
 • We willen een open en eerlijke communicatie over onze producten. De maakwijze, de materiaalkeuze, de behandelingswijze tijdens/na het gebruik en aan het einde van de levensduur van producten
 • We zetten ons altijd in om de ecologische voetafdruk en het duurzaamheidsprofiel van elk nieuw product en elke nieuwe dienst die we op de markt brengen te verbeteren
 • Door de relatie met onze strategische leveranciers verder te versterken, en door consistente druk en aanmoediging voor een duurzame agenda, zullen we invloed uitoefenen wat betreft het verlagen van hun CO2-uitstoot, het verminderen van de hoeveelheid gebruikte materialen en middelen. Evenals het “juiste” gebruik van de “juiste” materialen op de “juiste” manier met de geschikte en meest efficiënte beschikbare technologieën
 • We zullen investeren in kennis en educatie voor onze werknemers zodat zij onze duurzaamheidsambities en -doelen kunnen uitvoeren en ernaar kunnen handelen
 • We voorspellen dat producten en diensten van hoge kwaliteit die ontwikkeld zijn met een duurzame mindset en profiel een belangrijk onderdeel zullen zijn van de voorkeuren van onze klanten
 • Wij geloven dat een duurzame agenda en mentaliteit waarde toevoegen aan de betekenisvolle en persoonlijke dialoog met onze gebruikers en zorgverleners. Dit komt ten goede bij het nastreven van een gemeenschappelijk doel voor een duurzame toekomst
 • Het is onze ambitie om de norm vast te stellen voor duurzame gezondheidszorgapparatuur en we hopen anderen te kunnen inspireren om dit ook te doen
Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. We selecteerden 4 doelen om mee te werken, waarmee we een verschil kunnen maken met ons bedrijf.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieudegradatie, vrede en rechtvaardigheid.

Zorgen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen
 • Het is onze missie om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die lijden aan blaas- en darmgerelateerde problemen
 • We werken voortdurend aan het verbeteren van de normen van goede gezondheid en zorg voor iedereen en het verlagen van het risico op besmetting
 • We erkennen dat blaas- en darmgerelateerde problemen door velen worden beschouwd als een taboe en dat ze kunnen leiden tot sociale isolatie, gebrek aan controle, mentale uitdagingen en zelfs depressie We omarmen zowel de fysieke als mentale uitdagingen van darmgerelateerde problemen op een holistische en duurzame manier
 • We informeren en vergroten de openheid rond darmgerelateerde problemen om taboes te doorbreken Dit is om mensen die aan deze aandoeningen lijden te helpen angst en schaamte te vervangen met kennis
Ongelijkheid verminderen binnen en tussen landen
 • We willen ervoor zorgen dat alle mensen, ondanks omstandigheden en uitdagingen, gelijke kansen hebben in het dagelijkse leven en dat ze niet beperkt zijn in hun vrijheid als gevolg van blaas- of darmproblemen
 • We maken ruimte voor diversiteit en voor mensen met speciale behoeftes of beperkte lichamelijke vermogens. We geloven dat het werken met collega’s van verschillende culturen, geslacht, leeftijden en etniciteiten een waardevol kenmerk is van een innovatieve ontwikkelingswerkomgeving
Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
 • We omarmen de circulaire mindset en we hebben de ambitie om schone duurzame materialen te implementeren die zullen bijdragen aan een efficiënter gebruik van materialen en middelen in onze toekomstige producten en productupgrades, zonder de productkwaliteit, veiligheid of bruikbaarheid in gevaar te brengen
 • We zullen de hoeveelheid materialen en middelen verminderen die worden gebruikt bij de ontwikkeling van elk nieuw product en elke nieuwe dienst. Daarbij verplichten we ons om nieuwe producten en productieprocessen altijd efficiënter en duurzamer te maken
 • We ontwerpen elk nieuw product met een circulaire mindset en houden rekening met de gehele gebruikscyclus; voor, tijdens en na gebruik
 • We zullen dit op een transparante en eerlijke manier communiceren aan onze klanten en gebruikers, zodat zij het product op verantwoorde wijze kunnen hanteren, ook na gebruik en aan het einde van de levensduur van het product
Versterk het netwerk van implementatie en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling
 • Door de relatie met onze strategische partners verder te versterken, en door consistente druk en aanmoediging voor een duurzame circulaire agenda, zullen we invloed uitoefenen op wat betreft het verlagen van hun CO2-uitstoot en het verminderen van de hoeveelheid gebruikte materialen en middelen. Evenals het “juiste” gebruik van de “juiste” materialen op de “juiste” manier met de geschikte en meest efficiënte beschikbare technologieën
 • We ondersteunen en werken samen met relevante patiëntenorganisaties, en dragen bij en nemen deel aan relevante congressen en evenementen gerelateerd tot blaas en de darmen problematieken en verbeteringen
 • We blijven onze samenwerking met zorgverleners versterken, en ondersteunen meer onderzoek en educatie op het gebied van de blaas en de darmen
 • We richten adviesraden op en ontwikkelen klinische en wetenschappelijke onderzoeken, en treden op als sponsor voor promotie-onderzoeken op het gebied van de darmen en de blaas
 • We zullen investeren in kennis en educatie voor onze werknemers zodat zij onze duurzaamheidsambities en -doelen kunnen uitvoeren en ernaar kunnen handelen
We zijn een innovatief ontwikkelingsbedrijf en we zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in alles wat we doen om het gezondheidszorgaanbod te verbeteren.
Belangrijkste activiteiten
Wat we doen
Educatie van zorgverleners We informeren zorgverleners over darmzorg en onderzoeken voortdurend nieuwe kennis, en creëren educatief materiaal om het “poeptaboe” en het taboe over ontlastingsincontinentie te doorbreken
Dialoog met en inzet van strategische partners We zullen onze strategische partners naar een voortdurend verbeterende duurzame agenda pushen en hen aanmoedigen – we zullen nieuwe partners en leveranciers zorgvuldig beoordelen vanuit een duurzaam perspectief, inclusief ons nieuwe duurzaamheidsbeleid en -ambities
Onze waardepropositie opnieuw evalueren om er duurzame waarden en doelen in op te nemen We zullen ervoor zorgen dat onze waardepropositie onze ambities binnen duurzaamheid weerspiegelt, en we zullen dit gebruiken als leidraad voor besluitvorming in onze ontwikkelingsprojecten
Het bouwen van een structuur in R&D voor een grondigere materiaalbeoordeling en evaluatie We zullen een team en een structuur vormen om ervoor te zorgen dat we onszelf opleiden binnen de nieuwste kennis over materiaal en duurzaamheid en we zullen onze beoordeling van materialen die worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten verder versterken
Het integreren van een duurzaam beleid in ons R&D-ontwikkelingsproces We zullen ervoor zorgen dat de duurzame agenda aanwezig is in ons ontwikkelingsproces met een geïntegreerde structuur die ons helpt de best mogelijke beslissingen te nemen vanuit het oogpunt van duurzaamheid
Definiëren van, en communiceren over duurzaamheid “De nieuwe gemoedstoestand” en dit intern en extern communiceren We zullen op een transparante, open en eerlijke manier communiceren over onze duurzaamheidsdoelen en ambities, zowel intern als extern
Aanbevolen artikelen
Milieubeleid

Qufora wil onze missie waarmaken om de kwaliteit van leven van mensen met blaas- en darmproblemen te verbeteren op een verantwoorde manier ten opzichte van het milieu.

Meer weten over darmirrigatie

Bij een darmspoeling wordt simpelweg via de anus warm kraanwater in het rectum gebracht. Het water activeert de natuurlijke legingsreflex van de darm

Carrièremogelijkheden

We zijn altijd op zoek naar de meest getalenteerde krachten in de sector, ook als we geen vacature open hebben of een vacature hebben die niet precies past bij uw profiel.