Darmspoeling en LARS

Transanale spoeling en LARS

Onderzoek is een integraal onderdeel van elke gezondheidszorgomgeving en leidt tot verrijking van klinisch beheer en genereert voortdurend leren en ontwikkelen. Dit concept wordt al vele jaren gebruikt door professor Rosen van de Sigmund Freud University in Wenen, die met name geïnteresseerd is in de behandeling van het laag anterieur resectiesyndroom (LARS).

Zijn recente publicatie ‘Prophylactic’ transanal irrigation (TAI) to prevent symptoms of low anterior resection syndrome (LARS) after rectal resection: results at 12-month follow-up of a controlled randomized multicenter trial’ is een vervolg op zijn gepubliceerde werk over een gerandomiseerde gecontroleerd onderzoek (RCT) in 2019.

De opvolging na 12 maanden geeft aan dat TAI de ontlastingsepisodes overdag en ’s nachts kan verminderen en ook de LARS-score kan verlagen. Er werden gunstige effecten aangetoond, maar het onderzoek roept echter verschillende vragen op waar toekomstige onderzoeken voor nodig zijn.

Desondanks erkennen professor Rosen en zijn team dat het resultaat van het eerste gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek in 2019 aangeeft dat patiënten preoperatief moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van LARS, en ook over de kans om symptomen met TAI te beïnvloeden. Een model dat werd geïntroduceerd en gepubliceerd door Deborah Sumner van Watford Hospital in september 2019.

Het is geweldig om te zien dat LARS op de onderzoekskaart blijft staan, wat alleen toekomstige behandelingsopties kan faciliteren en ondersteunen, en ook de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Brigitte Collins
Global Clinical Education Manager

Dr. Rosen: “Als in aanmerking wordt genomen dat LARS als frequent probleem verwacht moet worden na lage anterieure resectie (40-80%), geven de resultaten van ons onderzoek aan dat dit feit en ook de beschikbare therapieën besproken moeten worden met patiënten tijdens de preoperatieve begeleiding. Daarnaast is aangetoond dat TAI nuttig is bij het overwinnen van enkele van de symptomen in relatie tot LARS, waardoor patiënten de kans krijgen om na de operatie terug te keren naar hun normale sociale en professionele leven. De resultaten van ons onderzoek tonen echter ook aan dat sommige open vragen nog moeten worden beantwoord (bijv. het optimale spoelingvolume, enz.) en in de toekomst het onderwerp van onderzoek zullen zijn”  

Aanbevolen artikelen
Qufora IrriSedo MiniGo campaign Red dot 2021
Ontworpen voor u

Qufora, voor mensen met darmproblemen die slechts een kleine hoeveelheid water nodig hebben voor spoeling.

Qufora IrriSedo Flow

De Qufora IrriSedo Flow is ons nieuwste darmspoelingsysteem met eenvoudige en gemakkelijke hantering en een conus.

Over Qufora

Qufora zet zich in om mensen met chronische darmaandoeningen in staat te stellen een beter leven te leiden.